Exempel

Postgiroblankett

Här är ett exempel på hur du fyller i postgiroblanketten som du sedan använder för betalning via Postgiro, Privatgiro eller liknande. Vid betalning via Internet, ange då faktura/referensnumret som meddelande (ej som OCR-nummer) tillsammans med domänen. Din registrering förlängs ett år så fort betalningen registrerats.

  

Smartare spamfilter
Stoppa spam och virus innan de når din dator - www.spamdrain.net