Registrering

Du kommer att guidas genom registreringen steg för steg. Vill du veta mer om tjänsten webbsida.com eller själva registreringen är du välkommen att besöka våra informationssidor.

Fundera nu över vilket domännamn du vill registrera. När du registrerar dig hos webbsida.com kommer du att få en adress på formen valfritt.webbsida.com, där du själv får bestämma texten innan ".webbsida.com". Adressen www.valfritt kommer också att fungera efter registreringen. Lämpliga domännamn är till exempel egennamn, som anna.svensson eller bara anna.

Domännamnet får innehålla stora och små (engelska) bokstäver, siffror, samt punkt. Tänk dock på att de svenska tecknen Å, Ä och Ö inte är tillåtna.

Här kontrollerar du om just ditt domännamn är ledigt. Skriv in det domännamn du är intresserad av och klicka sedan på 'Sök'.

  

Smartare spamfilter
Stoppa spam och virus innan de når din dator - www.spamdrain.net