Exempel

Statistik

Som kund hos webbsida.com får du tillgång till utförlig statistik över dina besökare. Informationen presenteras i lättlästa diagram.

Du får statistik över hur många som besökt din webbsida och när de besökt den. Statistiken är fördelad över månader, veckodagar och timmar på dygnet:

Fördelning över veckodagar

Du får statistik över vilken utrustning och programvara besökarna använder:

Typ av operativsystem

Typ av webbläsare

Detaljer om de senaste besökarna

Du får även information om besökarnas IP-adress, datornamn och varifrån de kom innan de gick in på din sida:

IP-adressDatornamnTidpunkt
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
  

Smartare spamfilter
Stoppa spam och virus innan de når din dator - www.spamdrain.net