Example

Statistics

Our customers get access to detailed statistics on their visitors. The information is presented using easy to read charts.

Du får statistik över hur många som besökt din webbsida och när de besökt den. Statistiken är fördelad över månader, veckodagar och timmar på dygnet:

Distribution over the days of the week

Du får statistik över vilken utrustning och programvara besökarna använder:

Operating system

Web browser

Details of the last visitors

Du får även information om besökarnas IP-adress, datornamn och varifrån de kom innan de gick in på din sida:

IP-adressDatornamnTidpunkt
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
199.99.99.99 somehost.on.the.net.com 2001-11-05 23:47:49
(Kom från www.somehost.at...)
  

Smartare spamfilter
Stoppa spam och virus innan de når din dator - www.spamdrain.net